Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 1
Seminer Dersi
Seminer Dersi

İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Md.21(2)’de tanımlanan ve ayrıntıları 27.07.2006 gün ve 434 sayılı toplantıda kabul edilen Senato Esasları Md. 30’da açıklandığı üzere, yüksek lisans öğrencilerinin güz ve/veya bahar yarıyıllarında haftada iki saat (2+0) olarak açılacak kredisiz “Seminer Dersine” katılmaları ve en az bir sunuş yaparak “başarılı” bulunmaları zorunluluğunu getirmektedir. Seminer dersinin yürütülmesi, seminerlerin organizasyonu ve öğrencilerin devam durumlarının değerlendirilmesinden “Seminer Koordinatörü” sorumlu kılınmıştır.

Seminer dersi kapsamında, yüksek lisans öğrencilerinin kişisel mesleki gelişimleri doğrultusunda aşağıdaki yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir;

  • Temel bilimsel literatürde yer alan değişik konuları birleştirerek öğrenme yeteneği,
  • Temel bilimsel literatürü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneği,
  • Hipotezleri tanımlayabilme ve deney tasarlayarak bu hipotezleri test edebilme yeteneği,
  • Araştırma hedef, yöntem ve sonuçlarını kısa, özlü, doğru, açık ve etkin sözlü sunabilme yeteneği,
  • Mesleki ve bilimsel düşüncelerini yalın bir biçimde aktarabilme ve ikna yeteneği.

Yukarıda ifade edilen becerilerin kazanılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin “Seminer Dersi”ne öğrenimlerinin ikinci yılında kayıt olmaları önerilir.

 

  İlgili Sayfalar  

Seminer Koordinatörü
Genel Bilgi
Seminer Programı