Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 1
Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı
Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı
Ders 
Detayları
Ders Kodu 
ve Seviyesi
Ders (GÜZ)
Ders ayrıntı GEO501
(Yüksek Lisans)
Matematiksel Kartografya
(Mathematical Cartography)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO503
(Yüksek Lisans)
Uydu Jeodezisi
(Satellite Geodesy)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO505
(Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri
(Data Processing Methods and Systems in Remote Sensing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO507
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Fotogrametrisi
(Engineering Photogrammetry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO511
(Yüksek Lisans)
Bilgi Teknolojileri ve CBS
(Information Technology and GIS)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO513
(Yüksek Lisans)
Matematik İstatistik ve Hipotez Testleri
(Mathematical Statistics and Hypothesis Tests)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO515E
(Yüksek Lisans)
Bilgisayar Grafikleri ve Veri Görselleştirme
(Computer Graphics and Data Visualization)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO516
(Yüksek Lisans)
Şehir ve Bölge Planlamada CBS
(GIS in City and Regional Planning)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO517E
(Yüksek Lisans)
GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi
(Processing and Analysis of GPS Data)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO519E
(Yüksek Lisans)
CBS için Jeodezik Altyapı
(Geodetic Infrastructure for GIS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO521E
(Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılamada Veri Elde Etme Sistemleri
(Data Acquisition Systems in Remote Sensing)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO525E
(Yüksek Lisans)
Coğrafi Bilgi Sistemi Analizleri
(Geographic Information System Analyses)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO596
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO601
(Doktora)
Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu
(Calibration of the Photogrammetric Data Acquisition Eq.)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO603
(Doktora)
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme
(Visualization in Geographical Information Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO605
(Doktora)
CBS'de Analiz Algoritmaları
(Algorithms for Analyzes in GIS)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO607
(Doktora)
Yükseklik Sistemleri Ve Presizyonlu Nivelman Teknikleri
(Height Systems and Precise Leveling Techniques)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO608
(Doktora)
Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama
(Radar and Microwave Remote Sensing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO609
(Doktora)
Geomatik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları
(Artificial Neural Networks in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO611
(Doktora)
CBS Projelerinin Yönetimi
(Management of GIS Projects)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO615E
(Doktora)
Eğri ve Yüzey Yerleştirme Yöntemleri
(Curve and Surface Fitting Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO617E
(Doktora)
GPS ile Deformasyon İzleme ve Analizi
(GPS Deformation Monitoring & Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO618
(Yüksek Lisans)
Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş
(Close Range Photogrammmetry and Machine Vision)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO619E
(Doktora)
Kantitatif Uzaktan Algılama
(Quantitative Remote Sensing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO621E
(Doktora)
Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma
(Sensor Integration and Data Fusion)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO509
(Yüksek Lisans)
Taşınmaz Mal Değerlemesi
(The Evaluation of Real Estates)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO801
(Yüksek Lisans)
Geomatik Bilimsel Hazırlık 1
(Geomatics Preparatory 1)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO802
(Yüksek Lisans)
Geomatik Bilimsel Hazırlık 2
(Geomatics Preparatory 2)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO533
(Yüksek Lisans)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Çok Ölçütlü Karar Analizi
(Multicriteria Decision Analysis Supported by Geographic Information Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GEO531E
(Yüksek Lisans)
Geomatik Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO623E
(Doktora)
Geomatik Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar

 

Ders 
Detayları
Ders Kodu 
ve Seviyesi
Ders (BAHAR)
Ders ayrıntı GEO502E
(Yüksek Lisans)
İleri Elektrometri
(Advanced Electrometry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO506E
(Yüksek Lisans)
Analitik Fotogrametri
(Analytical Photogrammetry)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO508E
(Yüksek Lisans)
Geomatik Mühendisliğinde İleri Bilgisayar Programlama
(Advanced Computer Programming in Geomatic Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO510E
(Yüksek Lisans)
CBS ve Uzaktan Algılama ile Çevresel Modelleme
(Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO512E
(Yüksek Lisans)
Uydu Konumlama Sistemleri
(Satellite Positioning Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO514
(Yüksek Lisans)
Mekansal Veri Tabanları
(Spatial Databases)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO518
(Yüksek Lisans)
Geomatik Mühendisliğinde Optimizasyon
(Optimization in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO520
(Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılama ile Risk Analizi
(Risk Analyses with Remote Sensing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO524E
(Yüksek Lisans)
Arazi Yönetimi
(Land Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO526E
(Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılanmış Verilerle Harita Üretimi
(Mapping with Remotely Sensed Data)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO528E
(Yüksek Lisans)
Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojileri
(Open Source Geoinformation Science and Technology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO530
(Yüksek Lisans)
Jeodezide İstatistik Yöntemler
(Statistical Methods in Geodesy)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO596
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO602
(Doktora)
CBS ve Uzaktan Algılama ile Afet Yönetimi
(Disaster Management with GIS and Remote Sensing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO604
(Doktora)
Geomatik Müh. Hiperspektral ve LİDAR Verilerinin Analizi
(Hyperspectral and LIDAR Data Analyses in Geomatic Eng.)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO606
(Doktora)
Dinamik Kriterlerle Geçki Geometrisi Tasarımı
(Geometrical Alignment Design with Dynamical Criteria)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO610
(Doktora)
CBS Teknolojisinde Güncel Konular
(Current Subjects in GIS Technology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO612
(Doktora)
Jeodezik Ağların Analizi
(Adjustment and Network Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO614E
(Doktora)
Fotogrametrik Triyangulasyon ve Hata Kaynakları
(Photogrammetric Triangulation and Error Sources)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO616E
(Doktora)
Durum Modelleri, Kalman Filtresi ve Yumuşatma
(State Models, Kalman Filtering & Smoothing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO620E
(Doktora)
Fotogrametride Özel Ölçme Yöntemleri
(Special Measurement Methods in Photogrammetry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO504E
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Ölçmeler
(Industrial Measurements)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO534E
(Yüksek Lisans)
Jeodezik Amaçlı Robotik Ölçme ve Harita Üretim Sistemleri
(Robotic Surveying Systems for Geodetic Meas. and Mapping)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO626E
(Doktora)
İleri Fiziksel Jeodezi
(Advanced Physical Geodesy)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO801
(Yüksek Lisans)
Geomatik Bilimsel Hazırlık 1
(Geomatics Preparatory 1)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO802
(Yüksek Lisans)
Geomatik Bilimsel Hazırlık 2
(Geomatics Preparatory 2)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO624
(Doktora)
Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Değişimi Tahmin Modelleri
(Forecasting Models for Land Cover and Land Use Change)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO532
(Yüksek Lisans)
Konum Bazlı Sistemler ve Mobil Harita Yapım Teknolojileri
(Location Based Sysetems and Mobile Mapping Technologies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GEO531E
(Yüksek Lisans)
Geomatik Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GEO623E
(Doktora)
Geomatik Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Geomatic Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar