Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 4
Geomatik Mühendisliği
 
1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Jeodezi ve Fotogrametri adıyla açılan Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı, Geomatik Mühendisliği Programında  lisansüstü seviyesinde eğitim verilmektedir. Program, 2002-2003 akademik yılından itibaren Geomatik Mühendisliği Programı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Programın eğitsel hedefi; coğrafi bilgi sistemleri, fotogrametri, jeodezi, kartografya, ölçme tekniği ve uzaktan algılama konularının kavramları, ilkeleri ve yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi ve beceriyi taşıyan, yeni teknolojilerin uygulanması konusunda analitik, modele dayalı ve deneysel araştırma ve sorgulamaları yönetme ve tasarımlama, eleştirel yorumlayabilme becerisine, mühendislik pratiği üzerindeki ticari, çevresel ve etik bağlayıcılıklar hakkında bilgili, farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşmuş bir ekibin üyeliğini ve liderliğini yapabilecek etkin bir işlevselliğe, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin iletişim ve çalışma becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir.